Opgesteld op 1-6-2018
Gedeeld op 3-6-2018 via de digitale Groepsraad

Privacy beleid Scouting Montfoort

Scouting Montfoort verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy statement Scouting Nederland

Via www.scouting.nl/privacy vindt u het privacy beleid van Scouting Nederland. Deze beschrijft de informatie en alle zaken omtrent privacy en persoonsgegevens binnen de vereniging. Het privacy beleid is vastgesteld in 2016 en blijft onder de nieuwe AVG (GDPR) van 2018 van toepassing.

Medisch formulieren

De medisch formulieren worden door de leiding van de betreffende speltak bewaard in een map. Deze map wordt meegenomen naar activiteiten, zodat de gegevens altijd bij de hand zijn mocht er onverhoopt medische hulp nodig zijn. De map wordt zorgvuldig bewaard in een dichte map en niet digitaal geregistreerd. De formulieren zijn inzichtelijk voor het leidingteam en indien het lid overvliegt het leidingteam van de volgende speltak. Het is verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of 18+ lid, dat dit formulier correct is ingevuld.

Contactlijsten

Iedere speltak heeft een lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de leiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contact lijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltakken worden zorgvuldig bewaard. De contact lijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in leden administratiesysteem Scouts Online. Zie het privacy statement van Scouting Nederland voor meer informatie. De penningmeester van de vereniging heeft inzicht in de financiële gegevens.

Beeldmateriaal

Foto’s van onze leden kunnen worden gebruikt op onze website, facebook en instagram. Hiervoor moet toestemming gegeven worden op in inschrijfformulier. Deze toestemming is altijd in te trekken.

Datalekken

Indien er sprak is van (een vermoeden van) een datalek wordt gemeld bij Scouting Nederland via pravacy@scouting.nl. na melding van een datalek informeert Scouting Nederland het betreffende lid hierover.

Recht op vergetelheid en inzage in gegevens.

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid of inzage in gegevens reageert Scouting Montfoort binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (info@scoumo.nl) conform het privacy beleid van scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.