In- of uitschrijven

Inschrijven

Om lid te worden kun je je opgeven bij de speltakleiding. Voor meer informatie kun je ook bij de speltakleiding terecht.

  • Je mag 3 keer komen kijken. Daarna besluit je of je lid wilt worden. Word je geen lid dan betaal je ook geen contributie.
  • Als uw kind komt kijken bij een draaiavond, dit graag melden bij de leiding van de betreffende speltak. Maak ook even kennis met hen, het is fijn te weten wie de ouders zijn.
  • De kijkavonden zijn op eigen risico, de vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
  • Het lidmaatschap en de contributie gaan in op het moment dat je besluit lid te worden. Je kunt je aanmelden bij de leiding. Je krijgt dan een inschrijf- en medisch formulier. Je kunt je ook zelf inschrijven via de website van Scouting Nederland.
  • Als je lid bent verwacht de leiding dat je iedere opkomst aanwezig bent. Als je een keertje niet kunt dan moet je je afmelden bij de leiding.
  • Na een paar maanden word je geïnstalleerd.

Uitschrijven

Als je je wilt uitschrijven bij een speltak dan kun je dit via de leiding aangeven. Zij regelen dan in de administratie dat je uitgeschreven wordt.