Contributie

Ieder lid betaalt contributie. Er is geen verschil in de hoogte van de contributie qua leeftijd. Het bedrag van de contributie kan worden betaald door een overschrijving op het bankrekeningnummer NL55RABO0134600533 van Scouting Montfoort. Er kan ook voor worden gekozen om de contributie, door het afgeven van een machtiging tot incasso, van uw rekening te laten afschrijven.

Indien wordt gekozen voor overschrijving/betaling via internetbankieren wordt u verzocht het gehele contributie bedrag, voor het scouting jaar 2020/2021 € 131,=, in één keer te betalen.

Bij automatische incasso is de contributie € 126,= per jaar en wordt in 4 delen van € 31,50 per keer van het door u opgegeven rekeningnummer geïncasseerd.

Scouting Montfoort draagt een deel van de contributie af aan Scouting Nederland. De contributie gaat in op het moment dat uw kind lid wordt van Scouting Montfoort en eindigt als het lidmaatschap schriftelijk is afgemeld bij de speltakleiding en de penningmeester via penningmeester@scoumo.nl

Opzeggen kan tot 30 dagen voor het einde van het Scouting kwartaal, een kwartaal loopt van:

1 sept t/m 31 nov.
1 dec t/m 28 febr
1 mrt t/m 31 mei
1 juni t/m 31 aug

Zomerkampen en (weekend)activiteiten, zoals kerst-inn en ouder-kindweekend, staan los van de contributie. Hiervoor wordt een aparte bijdrage gerekend. De kinderen die hieraan niet deelnemen betalen hier dan ook niet voor.